สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คลื่นความโน้มถ่วงใกล้เบเทลจุส

17 ม.ค. 2563
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
หอสังเกตการณ์ไลโกตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงที่ยังไม่ยืนยันจากตำแหน่งใกล้ดาวเบเทลจุส แต่นักดาราศาตร์เชื่อว่าไม่ใช่มาจากเบเทลจุส และไม่ใช่สิ่งบอกเหตุของการระเบิดของดาวดวงนี้ด้วย