สมาคมดาราศาสตร์ไทย

สวัสดีวอยเอเจอร์ 2

6 พ.ย. 2563
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
สถานีดีปสเปซเน็ตเวิร์ก 43 ประสบความเร็จในการติดต่อกับวอยเอเจอร์ 2 ได้อีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดปรับปรุงไปนานถึง 8 เดือน สถานีแห่งนี้เป็นเพียงสถานีเดียวที่ติดต่อกับยานได้