สมาคมดาราศาสตร์ไทย

2020 เอสโอ เป็นวัตถุมนุษย์สร้างจริง ๆ

3 ธ.ค. 2563
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์ได้สำรวจ 2020 เอสโอ (2020 SO) ขณะเข้าเฉียดโลกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ยืนยันว่า วัตถุดวงนี้เป็นส่วนของจรวดเซนทอร์ที่นำยานเซอร์เวเยอร์ 2 ไปดวงจันทร์เมื่อห้าสิบปีก่อนจริง ๆ