สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ขยะอวกาศชนสถานีอวกาศนานาชาติ

5 มิ.ย. 2564
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา มนุษย์อวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติมีรูโหว่กว้างประมาณ 5 มิลลิเมตรอยู่บนแขนกลแคนาดาร์มซึ่งเป็นหนึ่งในแขนกลที่สำคัญมากแขนหนึ่งบนสถานี คาดว่าเกิดจากขยะอวกาศพุ่งชน อย่างไรก็ตาม แขนกลแคนาดาร์มยังคงทำงานได้ตามปกติ
ที่มา Nooo! Canadarm2 Hit by a Piece of Space Debris - universetoday.com