สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดาวเทียมไม้อัด

17 มิ.ย. 2564
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
อาร์กติกแอสโทรนอติก บริษัทสร้างดาวเทียมสัญชาติฟินแลนด์ เตรียมส่งดาวเทียมวีซาวูดแซตขึ้นสู่อวกาศในปีนี้ ดาวเทียมนี้จะเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ใช้ไม้อัดเป็นโครงสร้าง