สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดิถีจันทร์กับการนอนของมนุษย์

23 ก.ย. 2564
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุปซอลาพบว่า ดิถีของดวงจันทร์มีผลต่อประสิทธิภาพการนอนหลับของมนุษย์ด้วย โดยพบว่ามนุษย์จะนอนหลับในช่วงข้างแรมได้ดีกว่าช่วงข้างขึ้น และผลนี้เห็นชัดเจนในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง