สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เสียงเรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อเจมส์เว็บบ์

12 เม.ย. 2565
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
องค์การนาซายังคงเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องจากนักดาราศาสตร์จำนวนหนึ่งให้เปลี่ยนชื่อกล้องโทรทรรศน์เจมส์เว็บบ์เป็นชื่ออื่น เนื่องจาก เว็บบ์ เคยแสดงพฤติกรรมเหยียดเพศในสมัยที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการขององค์การ