สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ชุดอวกาศนาซาน้ำรั่วอีกแล้ว

25 พ.ค. 2565
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นาซาสั่งระงับการปฏิบัติงานนอกยานบนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นการชั่วคราว เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดน้ำรั่วในหมวกของชุดอวกาศระหว่างการปฏิบัติงานนอกยานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา