สมาคมดาราศาสตร์ไทย

การปล่อยจรวดเป็นภัยต่อชั้นโอโซน

30 มิ.ย. 2565
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
งานวิจัยขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือโนอา ระบุว่า การขนส่งอวกาศที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในยี่สิบปีข้างหน้า จะทำให้เกิดเขม่าจากการเผาไหม้เครื่องยนต์จรวดตกค้างในบรรยากาศมากขึ้นจนอาจทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศได้
ที่มา Ozone layer damage due to rocket launches? - earthsky.org