สมาคมดาราศาสตร์ไทย

มนุษย์อวกาศรัสเซียแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง

7 ก.ค. 2565
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
รอสคอสมอส ได้เผยแพร่ภาพมนุษย์อวกาศรัสเซียที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติถือธงชาติของดอแนตสก์และลูฮันสก์ ซึ่งทั้งสองแคว้นเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนแต่พยายามแยกตัวออกจากยูเครน