สมาคมดาราศาสตร์ไทย

การย่ำอวกาศเลิกกลางคัน

19 ส.ค. 2565
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
การออกปฏิบัติงานนอกสถานีอวกาศนานาชาติของมนุษย์อวกาศรัสเซียเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ต้องล้มเลิกเมื่อภารกิจดำเนินไปได้เพียงครึ่งทาง เนื่องจากพบว่าแรงดันไฟฟ้าในชุดอวกาศของมนุษย์อวกาศคนหนึ่งเริ่มไม่เสถียร มนุษย์อวกาศทั้งคู่ปลอดภัย