สมาคมดาราศาสตร์ไทย

นาซาเลือกผู้ผลิตชุดอวกาศ

18 ก.ย. 2565
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นาซาได้เลือกแอกเซียมสเปซให้เป็นผู้ผลิตชุดอวกาศสำหรับมนุษย์อวกาศในภารกิจอาร์เทมิส 3 ซึ่งจะใช้ในการลงไปปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์