สมาคมดาราศาสตร์ไทย

5 ก.พ. 2560
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
30 มกราคม 2560 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยต่อคำสั่งห้ามการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจากคนใน 7 ประเทศตามนโยบายของนายดอนัลด์ ทรัมป์ เนื่องจากขัดต่อแนวนโยบายของสหพันธ์ที่เน้นการร่วมมือในระดับสากลโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือภาษา ทั้งนี้ไอเอยูมีสมาชิกที่เป็นนักดาราศาสตร์จากประเทศทั้งเจ็ดที่ถูกห้ามเข้าสหรัฐอยู่ถึง 47 คน