สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กำหนดวันเดินทางใหม่ของอาร์เทมิส 1

14 ต.ค. 2565
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นาซา ได้เลือกวันส่งจรวดในภารกิจอาร์เทมิส 1 ใหม่แล้ว เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน และวันกลับถึงโลกคือวันที่ 9 ธันวาคม รวมระยะเวลาของภารกิจ 25.5 วัน