สมาคมดาราศาสตร์ไทย

อาร์เทมิส 6,7,8

22 ต.ค. 2565
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
องค์การนาซาได้สั่งล็อกฮีตมาร์ตินให้ผลิตยานโอไรอันสำหรับภารกิจอาร์เทมิส 6, อาร์เทมิส 7 และ อาร์เทมิส 8 แล้ว