สมาคมดาราศาสตร์ไทย

4 มี.ค. 2560
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์พบว่า ดาว เอสดีเอสเอส 1557 (SDSS 1557) ซึ่งเป็นระบบดาวคู่ที่ประกอบด้วยดาวแคระขาวกับดาวแคระน้ำตาล มีดาวเคราะห์หินเป็นบริวารอยู่หนึ่งดวง และมีดาวเคราะห์น้อยโลหะโคจรอยู่ในระบบเป็นจำนวนมากที่กำลังตกลงสู่พื้นผิวของดาวแคระขาว