สมาคมดาราศาสตร์ไทย

24 มี.ค. 2560
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
กล้องบนรถคิวริโอซิตีที่กำลังสำรวจอยู่บนพื้นผิวดาวอังคาร ได้ตรวจพบรอยฉีกบนล้อซ้ายกลางของรถสองรอย ความเสียหายนี้ยังไม่มีผลต่อภารกิจของยาน
ที่มา Breaking the supermassive black hole speed limit - marsdaily.com