สมาคมดาราศาสตร์ไทย

23 มิ.ย. 2560
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ยานมาร์สรีคอนเนสเซนซ์ออร์บิเตอร์ถ่ายภาพของยานคิวริโอซิตีได้ขณะที่ยานอยู่บนเขาชาร์ป
ที่มา Mars Orbiter spots rover ascending Mount Sharp - marsdaily.com