สมาคมดาราศาสตร์ไทย

บัซ อัลดริน แต่งงานอีกครั้ง

23 ม.ค. 2566
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
บัซ อัลดริน มนุษย์คนที่สองที่เคยเดินบนดวงจันทร์ ได้เข้าสู่พิธีสมรสเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน บัซอายุ 93 ส่วนภรรยา แองคา ฟาร์ อายุ 63