สมาคมดาราศาสตร์ไทย

โซยุซ เอ็มเอส-22 กลับถึงโลก

28 มี.ค. 2566
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ยานโซยุซเอ็มเอส-22 ที่มีปัญหาสารทำความเย็นรั่วไหลเมื่อปลายปีที่แล้ว ได้กลับมาถึงโลกแล้ว อย่างราบรื่น เที่ยวบินนี้ไม่มีลูกเรือ มีเพียงสัมภาระบางส่วนที่ส่งกลับมาจากสถานีอวกาศนานาชาติ