สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เวอร์จินออร์บิตไปไม่ไหว

31 มี.ค. 2566
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เวอร์จินออร์บิต บริษัทผู้ให้บริการขนส่งอวกาศในเครือเวอร์จินกรุ๊ป ผู้บุกเบิกการส่งดาวเทียมด้วยจรวดติดบนเครื่องบิน ประกาศยุติการดำเนินงานเนื่องจากประสบปัญหาด้านเงินทุน