สมาคมดาราศาสตร์ไทย

28 พ.ย. 2555
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์พบเควซาร์ดวงใหม่ ชื่อ J1106+1939 เป็นเควซาร์ที่มีพลังงานสูงที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ มีพลังงานมากกว่าดวงอื่น ๆ ถึง 5 เท่า
ที่มา Most energetic quasar discovered - cosmosmagazine.com