สมาคมดาราศาสตร์ไทย

28 ธ.ค. 2555
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์พบว่าดาวเทาซีตัส (Tau Ceti) มีดาวเคราะห์เป็นบริวารที่พบแล้วถึงห้าดวง และมีโอกาสที่จะมีดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกด้วย
ที่มา Nearby star is good candidate for Earth-like planets - cosmosmagazine.com