สมาคมดาราศาสตร์ไทย

8 ม.ค. 2556
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์พบว่าดาว เอสเอโอ 206462 (SAO 206462) มีจานพอกพูนมวลที่มีรูปร่างคล้ายก้นหอย คาดว่าเกิดจากอันตรกิริยากับดาวเคราะห์บริวาร
ที่มา Spiral Structure of Disk May Reveal Planets - spacedaily.com