สมาคมดาราศาสตร์ไทย

26 มี.ค. 2556
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ดาวเทียมกาเลกซ์ของนาซาพบว่า ดาราจักรเอ็นจีซี 6872 (NGC 6872) เป็นดาราจักรชนิดก้นหอยที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้จัก มีความกว้างถึง 522,000 ปีแสง หรือใหญ่กว่าดาราจักรทางช้างเผือกที่เราอาศัยอยู่ถึง 5 เท่า!