สมาคมดาราศาสตร์ไทย

14 มิ.ย. 2556
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
การทดลองหนึ่งโดยยานลูนาร์รีคอนเนสเซนซ์ออร์บิเตอร์ พบว่า พลาสติก แม้จะมีน้ำหนักเบา แต่สามารถสกัดรังสีคอสมิกได้ดีกว่าอะลูมินัมที่หนักกว่ามาก ทำให้พลาสติกอาจเป็นวัสดุสำคัญในส่วนประกอบของนักบินอวกาศในภารกิจที่ยาวนานในอนาคต