สมาคมดาราศาสตร์ไทย

26 มิ.ย. 2556
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ภารกิจเสินโจว 10 ของจีน ได้กลับสู่โลกพร้อมกับลูกเรือทั้งสามอย่างปลอดภัยเมื่อเช้าวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา หลังจากปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นเวลา 15 วัน ซึ่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อวกาศของชาติจีน