สมาคมดาราศาสตร์ไทย

11 ส.ค. 2556
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 หอสังเกตการณ์เฮอร์เชลได้ย้ายตำแหน่งจากจุดแอล 2 ซึ่งเป็นจุดที่ทำการไปอยู่ที่ "สุสาน" ซึ่งเป็นจุดโคจรค้างฟ้าจุดหนึ่งในอวกาศ หลังจากที่ฮีเลียมเหลวบนหอสังเกตการณ์ได้หมดไป