สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 กุมภาพันธ์ 2540
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 7 ธันวาคม 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทางดาราศาสตร์ ลงเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตทางโฮมเพจสมาคมดาราศาสตร์ไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น แก่สมาคมดาราศาสตร์ไทยอย่างยิ่ง

ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นช่วงที่ดาวหางเฮียะกุตะเกะปรากฏบนท้องฟ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตร และทรงถ่ายภาพดาวหางเฮียะกุตะเกะ ดาวพฤหัสบดี และดาวรวงข้าว ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ ดาดฟ้าอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ทรงถ่ายภาพดาว ๔ ภาพ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙ เวลาประมาณ ๓.๐๐ น. ด้วยกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง แบบชมิดต์แคสซิเกรน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ด้วยฟิล์มสี ISO 1600 ณ ดาดฟ้าอาคารชัยพัฒนา พระตำหนักสวนจิตรลดา

 (จาก ดาวรวงข้าว)

ดาวพฤหัสบดี  


ดาวพฤหัสบดีกับดวงจันทร์บริวาร  (เลื่อนเมาส์ไปบนภาพเพื่อแสดงชื่อและตำแหน่งดวงจันทร์) 


ดาวหางเฮียะกุตะเกะ