สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในปี 2545

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในปี 2545

7 มกราคม 2545
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 16 กันยายน 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@yahoo.com)
โดยปกติเราจะเห็นดวงจันทร์ผ่านใกล้ดาวเคราะห์อยู่เสมอทุกเดือน และมีบางครั้งที่ดวงจันทร์ปรากฏอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างผู้สังเกตการณ์บนโลกกับดาวเคราะห์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการบังกัน (occultation) ดวงจันทร์มีโอกาสที่จะบังดาวเคราะห์ได้บ้างแต่มักเกิดขึ้นไม่บ่อยมากนัก การบังกันครั้งหนึ่งๆ จะสามารถมองเห็นได้จากพื้นที่เพียงบางส่วนของโลกเท่านั้น ตลอดปี 2545 ทั่วโลกสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ได้หลายครั้ง และปีนี้จะสิ้นสุด "ฤดูกาล" ที่ดวงจันทร์จะบังดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์แล้ว หลังจากปีนี้ดวงจันทร์จะบังดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ให้คนบนโลกเห็นได้อีกครั้งในปลายปี 2547 และ 2549 ตามลำดับ

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในปี 2545
วันที่ดาวเคราะห์ที่ถูกดวงจันทร์บังบริเวณที่มองเห็นปรากฏการณ์ในเวลากลางคืน
24 ม.ค.ดาวเสาร์บางส่วนของไทย เอเชียตะวันออก
27 ม.ค.ดาวพฤหัสบดีตอนเหนือของยุโรป รัสเซีย และญี่ปุ่น
21 ก.พ.ดาวเสาร์อเมริกาเหนือ มหาสมุทรแอตแลนติก
23 ก.พ.ดาวพฤหัสบดีตอนเหนือของแคนาดา กรีนแลนด์ บางส่วนของยุโรป
20 มี.ค.ดาวเสาร์ตะวันออกของรัสเซีย ญี่ปุ่น บางส่วนของอลาสกา
22 มี.ค.ดาวพฤหัสบดีตอนเหนือของแคนาดา
17 เม.ย.ดาวเสาร์บางส่วนของยุโรปและรัสเซีย
14 พ.ค.ดาวเสาร์ตอนเหนือของแคนาดา
15 พ.ค.ดาวอังคารมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้
15 พ.ค.ดาวศุกร์ตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
12 มิ.ย.ดาวอังคารตะวันออกของรัสเซีย
30 ธ.ค.ดาวอังคารบางส่วนของรัสเซีย

บทความที่เกี่ยวข้อง :