สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดาวยูเรนัสและเนปจูนในปี 2546

ดาวยูเรนัสและเนปจูนในปี 2546

22 มกราคม 2546
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 สิงหาคม 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@yahoo.com)
ยูเรนัสและเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (อย่างไรก็ตามความสว่างของยูเรนัส แสดงให้เห็นว่าเราสามารถมองเห็นดาวยูเรนัสด้วยตาเปล่าได้ในท้องฟ้าที่มืดสนิท) ปีนี้ดาวยูเรนัสจะเข้าใกล้โลกมากที่สุด ขณะอยู่ ณ ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ในวันที่ 24 สิงหาคม ขณะมีโชติมาตร 5.7 และมีขนาดปรากฏ 3.7 พิลิปดา สำหรับดาวเนปจูน ปีนี้จะอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ในวันที่ สิงหาคม ขณะมีโชติมาตร 7.8

เราสามารถใช้กล้องสองตาส่องเห็นดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนได้ แต่จำเป็นต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีกำลังขยาย 200 เท่าขึ้นไป จึงจะมองเห็นเนปจูนเป็นดวงกลม และต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดหน้ากล้อง 12 นิ้วขึ้นไปเพื่อที่จะมองเห็นไทรทัน ดวงจันทร์ของดาวเนปจูน แผนที่นี้แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ยูเรนัสและเนปจูนตลอดปี ตัวเลขแสดงตำแหน่งในวันแรกของเดือนนั้นๆ เช่น =เมษายน, พฤษภาคม,... เลข 13 คือเดือนมกราคม 2547

แผนที่แสดงตำแหน่งดาวยูเรนัสและเนปจูนในปี 2546