สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว - พ.ศ. 2566

ผลการคำนวณเพื่อคาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ และจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ ในกรุงเทพฯ และอำเภอเมืองของทุกจังหวัด เรียงตามลำดับตัวอักษร

ดูเพิ่ม