รายการข้างล่างคือรายชื่อดาวฤกษ์บนฟ้าที่มีอันดับความสว่างกว่า 2.5 เครื่องหมายดอกจันที่ชนิดสเปกตรัมหมายถึงดาวดวงนั้นเป็นดาวคู่ และชนิดสเปกตรัมที่แสดงเป็นสเปกตรัมของสมาชิกที่สว่างกว่าเท่านั้น
เครื่องหมายดอกจันที่ความส่องสว่างหมายถึงเป็นดาวแปรแสง ตัวเลขที่แสดงคือความส่องสว่างเฉลี่ย
ข้อมูลความส่องสว่างได้มาจาก Bright Star Catalog, Rev 4 ขนาดของดาวฤกษ์ได้มาจาก Catelogue of Apparent Diameters and Absolute Radii of Stars 10.2
หมายเลข
ในบัญชี
เฮนรีเดรเปอร์ (HD #)
ชื่อตามระบบ
เบเยอร์
ชื่อสามัญอันดับ
ความสว่าง
ปรากฏ
ไรต์
แอสเซนชัน
เดคลิเนชันสเปกตรัมระยะทาง
(ปีแสง)
รัศมี
(เท่าของ
ดวงอาทิตย์)
48915 a CMa Sirius -1.46 06 45 8.9 -16 42 58 A1 V* 8.6 1.7
45348 a Car Canopus -0.72 06 23 57.2 -52 41 44 F0II 74 ?
128620 a Cen Rigil Kent -0.01 14 39 36.2 -60 50 07 G2V+K1V 4.3 1.18
124897 a Boo Arcturus -0.04 14 15 39.6 +19 10 57 K1IIIbCN-1 34 25.1
172167 a Lyr Vega 0.03 18 36 56.2 +38 47 01 A0V 25.3 2
34029 a Aur Capella 0.08 05 16 41.3 +45 59 53 G8 41 13
34085 b Ori Rigel 0.12 05 14 32.2 -08 12 06 B8 I* 815 63
61421 a CMi Procyon 0.38 07 39 18.1 +05 13 30 F5 IV 11.4 2
10144 a Eri Archenar 0.46 01 37 42.9 -57 14 12 B3Vpe 69 5.0
39801 a Ori Beteigeuse 0.50 05 55 10.3 +07 24 25 M2 I 650 226
122451 b Cen Hadar 0.61 14 03 49.4 -60 22 22 B1III 320
187642 a Aql Altair 0.77 19 50 46.9 +08 52.6 A7V 16.8 1.6
213468 0.77 A0V 2.19
29139 a Tau Aldebaran 0.85 04 35 55.2 +16 30 33 K5 III 60 46
116658 a Vir Spica 0.98 13 25 11.5 -11 09 41 B1 III + B2 V 220 6.6
148478 a Sco Antares 0.96 16 29 24.4 -26 25 25 M1.5I* 425 510
62509 b Gem Pollux 1.14 07 45 18.9 +28 01 34 K0 III 40 10
216956 a PsA Fomalhaut 1.16 22 57 39.0 -29 37 20 A3Va 22 1.5
197345 a Cyg Deneb 1.25 20 41 25.8 +45 16 49 A2Iae 1630 ?
111123 b Cru Mimosa 1.25 12 47 43.3 -59 41 19 B0.5III 460
87901 a Leo Regulus 1.35 10 08 22.3 +11 58 02 B7V* 69 3.5
168740 1.36 A2 1.8
52089 e CMa Adhara 1.50 06 58 37.5 -28 58 20 B2II 570 ?
108248 a Cru Acrux 1.58 12 26 35.9 -63 05 56 B1* 510
60178 a Gem Castor 1.58 07 34 35.9 +31 53 18 A1V* 46 1.7
108903 g Cru Gacrux 1.63 12 31 09.9 -57 06 47 M3.5III 120
158926 l Sco Shaula 1.63 17 33 36.4 -37 06 13 B1.5IV 325 6.6
35468 g Ori Bellatrix 1.64 05 25 07.8 +06 20 59 B2III 303 8.1
35497 b Tau El Nath 1.65 05 26 17.5 +28 36 27 B7 III 130 5.2
80007 b Car Miaplacidus 1.68 09 13 12.1 -69 43 02 A2IV 2.6
37128 e Ori Alnilam 1.70 05 36 12.7 -01 12 07 B0Iae 31
209952 a Gru Al Na'ir 1.74 22 08 13.9 -46 57 40 B7IV 91 3.6
112185 e UMa Alioth 1.77 12 54 01.7 +55 57 35 A0pCr 49 3
68273 g Vel Regor 1.78 08 09 31.9 -47 20 12 WC8+O7.5e 17
20902 a Per Marfak
(Algenib)
1.79 03 24 19.3 +49 51 41 F5Ib 270 55
95689 a UMa Dubhe 1.79 11 03 43.6 +61 45 03 K0IIIa 105 ?
54605 d CMa Al Wazor 1.84 07 08 23.4 -26 23 35 F8Ia 650300 (?)
169022 e Sgr Kaus Australis 1.85 18 24 10.3 -34 23 05 B9.5III 160
71129 e Car She
(Avior)
1.86 08 22 30.8 -59 30 34 K0II* 330 70
120315 eta UMa Benetnasch
(Alkaid)
1.86 13 47 32.3 +49 18 48 B3V 3.9
159532 theta Sco Sargas 1.87 17 37 19.0 -42 59 52 F1II 140 40
40183 b Aur Menkalinam 1.90 05 59 31.7 +44 56 51 A2IV 84 2.5
150708 a TrA Ras al Muthallath
(Atria)
1.92 16 48 39.9 -69 01 40 K2 II 130 37
47105 g Gem Almisan
(Alhena)
1.93 06 37 42.7 +16 23 57 A0IV 78 3
193924 a Pav Joo Tseo
(Peacock)
1.94 20 25 38.8 -56 44 07 B2IV 160 5
74956 d Vel Koo She 1.96 08 44 42.2 -54 42 30 A1 V 70 1.89
44743 b CMa Murzim 1.98 06 22 41.9 -17 57 22 B1II-II 300 9
81797 a Hya ard 1.98 09 27 35.2 -08 39 31 K3III 200 37
12929 a Ari Hamal 2.00 02 07 10.3 +23 27 45 K2IIIabCa-I 74 21.4
T CrB 2.00 15 59 30.1 25 55 13 sdBe+gM3+Q
8890 a UMi Polaris 2.02 02 31 50.5 +89 15 51 F7:Ib-IIv 470 19.5
15191
? 175224
sigma Sgr Nunki 2.02 18 55 15.8 -26 17 48 B2.5V 160 4.5
4128 b Cet Deneb Kaitos
(Diphda)
2.04 00 43 35.3 -17 59 12 K0III 57 14
37742 zeta1 Ori Alnitak 2.05 05 40 45.5 -01 56 34 O9.5Ibe* 400 20
358 a And Alpheratz
(Sirrah)
2.06 00 08 23.2 +29 05 26 B8IVpMnHg 120 3.6
6860 b And Mirach 2.06 01 09 43.9 +35 37 14 M0IIIa 76 21.8
12533 g1 And Alamach 2.06 02 03 53.9 +42 19 47 K3-IIb* 400 83.2
123139 theta Cen Haratan
(Menkent)
2.06 14 06 40.8 -36 22 12 K0IIIb 56 8.9
38771 kappa Ori Saiph 2.06 05 47 45.3 -09 40 11 B0.5Iav 550 38
159561 a Oph Ras Alhague 2.08 17 34 56.0 +12 33 36 A5III 67 3.15
131873 b UMi Kochab 2.08 14 50 42.2 +74 09 20 K4 III 120 37
214952/td> b Gru Al Dhanab 2.10 22 42 40.0 -46 53 05 M5III 270
19356 b Per Algol 2.12 03 08 10.1 +40 57 21 B8V 100 3.16
102647 b Leo Denebola 2.14 11 49 03.5 +14 34 19 A3V 42 1.8
110304 g Cen Koo Low 2.17 12 41 30.9 -48 57 34 A1IV 130
194093 g Cyg Sadr 2.20 20 22 13.6 +40 15 24 F8Ib 470 30.9
78647 l Vel Suhail 2.21 09 07 59.7 -43 25 12 K4 Ib-II 220
3712 a Cas Schedir 2.23 00 40 30.4 +56 32 15 K0IIIa 230 40.7
139006 a CrB Alphecca
(Gemma)
2.23 15 34 41.2 +26 42 53 A0V 67 2.7
164058 g Dra Etamin 2.23 17 56 36.3 +51 29 20 K5III 148 23.6
36486 d Ori Mintaka 2.23 05 32 00.3 -00 17 57 B0* 600 16
432 b Cas Caph 2.25 00 09 10.6 +59 08 59 F2III 45 2.0
80404 iota Car Tureis
(Aspidiske)
2.25 09 17 05.4 -59 16 31 A8Ib ??? 192
66811 zeta Pup Suhail Hadar
(Naos)
2.25 08 03 35.0 -40 00 11 O5Iaf 800 16
116656 zeta UMa Mizar 2.27 13 23 55.5 +54 55 31 A2VpSrSi* 190 1.6
151680 e Sco Wei 2.29 16 50 09.7 -34 17 36 K2.5III 69 16
129078 a Lup 2.30 14 41 55.7 -47 23 17 B1.5III 130
118716 e Cen 2.30 13 39 53.2 -53 27 59 B1III
eta Cen 2.31 14 35 30.3 -42 09 28 B1.5Vne
133275
? 143275
d Sco Dschubba 2.32 16 00 19.9 -22 37 18 B0.3IV ?
95418 b UMa Merak 2.37 11 01 50.4 +56 22 56 A0V 76 2.5
2261 a Phe Ankaa 2.39 00 26 17.0 -42 18 22 K0III 76
206778 e Peg 2.39 21 44 11.1 +09 52 30 K2Ib 26.5
160613 kappa Sco 2.41 17 42 29.1 -39 01 48 B1.5III 6.9
217906 b Peg Scheat 2.42 23 03 46.4 +28 04 58 M2.5II-III 38.7
203280 a Cep Alderamin 2.44 21 18 34.7 62 35 08 A7V 49 2
103287 g UMa Phecda 2.44 11 53 49.8 +53 41 41 A0Ve 88 2.4
58350 eta CMa Aludra 2.45 07 24 5.6 -29 18 11 B5Ia 3200 60
197989 e Cyg 2.46 20 46 12.6 +33 58 13 K0III 13.2
5394 g Cas Cih var. (2.47) 00 56 42.4 +60 43 00 B0IVe 200 23
218045 a Peg Markab 2.49 23 04 45.6 +15 12 19 B9V 2
81188 kappa Vel Cih 2.50 09 22 06.8 +55 00 38 B2 IV 6.9

ตัวอักษรกรีก