สมาคมดาราศาสตร์ไทย

นิวเฮอไรซอนส์ยืนยัน พลูโตคือราชาของวัตถุไคเปอร์

นิวเฮอไรซอนส์ยืนยัน พลูโตคือราชาของวัตถุไคเปอร์

14 ก.ค. 2558
รายงานโดย: (wimut@hotmail.com)
ยานนิวเฮอไรซอนส์ของนาซา ได้วัดขนาดของดาวพลูโตขณะที่กำลังเข้าใกล้ดาวเคราะห์แคระดวงนี้ ผลที่ได้ยืนยันว่า ดาวพลูโตมีขนาดใหญ่กว่าดาวอีริส ซึ่งหมายความว่า ดาวพลูโตเป็นวัตถุไคเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้จัก

อลัน สเติร์น หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ของโครงการนิวเฮอไรซอนส์กล่าวว่า "นี่เป็นการยุติข้อถกเถียงว่าใครคือราชาวัตถุไคเปอร์ตัวจริง" 

ขณะที่ยานนิวเฮอไรซอนส์กำลังมุ่งเข้าใกล้ดาวพลูโตเพื่อสำรวจดาวเคราะห์แคระในระยะใกล้เป็นครั้งแรก ยานได้วัดสมบัติข้อหนึ่งของดาวพลูโตซึ่งเป็นปัญหามานาน นั่นคือขนาดของดาวพลูโต
  
การวัดขนาดของดาวพลูโตเป็นปัญหาของนักดาราศาสตร์มานาน เนื่องจากดาวพลูโตมีบรรยากาศปกคลุม เมื่อดาวพลูโตเข้าบดบังดาวฤกษ์เบื้องหลัง บรรยากาศของดาวพลูโตทำให้แสงดาวดับลงและสว่างขึ้นอย่างเชื่องช้าไม่ทันที  เป็นเหตุให้การวัดเวลาการบังและการคลายซึ่งเป็นวิธีวัดขนาดดาวพลูโตมีความคลาดเคลื่อนสูง

แต่ยานนิวเฮอไรซอนส์ซึ่งสำรวจดาวพลูโตจากระยะใกล้ไม่มีข้อจำกัดนี้ จึงได้ตัวเลขที่แม่นยำน่าเชื่อถือมากกว่า  ตัวเลขที่ชัดเจนที่สุดในขณะนี้คือ ดาวพลูโตมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,473 กิโลเมตร ส่วนดาวอีริสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,445 กิโลเมตร

ดาวอีริส เป็นดาวเคราะห์แคระอีกดวงหนึ่ง นักดาราศาสตร์ค้นพบวัตถุดวงนี้ในปี 2548 การวัดขนาดในช่วงแรกพบว่าอีริสมีขนาดใหญ่กว่าดาวพลูโตถึง 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว แต่การสำรวจเพิ่มเติมในระยะต่อมาได้ลดตัวเลขลงเหลือเพียงแค่ใกล้เคียงกับดาวพลูโตเท่านั้น 

เมื่อตัวเลขขนาดเปลี่ยนไป ตัวเลขที่แสดงสมบัติข้ออื่นย่อมเปลี่ยนไปด้วย นั่นคือ  ความหนาแน่นจะน้อยลง สัดส่วนของน้ำแข็งในดาวมากขึ้น สัดส่วนของหินลดลง นอกจากนี้ยังแสดงถึงบรรยากาศชั้นโทรโปสเฟียร์ซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นล่างสุดของดาวพลูโตอยู่ใกล้ผิวดาวมากกว่าที่มีการประมาณเอาไว้ด้วย
ดาวพลูโต <wbr>ถ่ายจากยานนิวเฮอไรซอนส์ <wbr><br />

ดาวพลูโต ถ่ายจากยานนิวเฮอไรซอนส์ 

ที่มา: