อุปราคาในปี 2547

มกราคม 2546 วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

ในปี 2547 มีอุปราคาเกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง เป็นสุริยุปราคาและจันทรุปราคาอย่างละสองครั้ง ประเทศไทยสามารถมองเห็นอุปราคาได้หนึ่งครั้ง รายละเอียดคร่าว ๆ มีดังนี้

อุปราคาในรอบปี 2547
วันที่ ปรากฏการณ์ บริเวณที่มองเห็น
19 เมษายน สุริยุปราคาบางส่วน ตอนใต้ของทวีปแอฟริกา มหาสมุทรแอตแลนติก และบางส่วนของแอนตาร์กติกา
5 พฤษภาคม จันทรุปราคาเต็มดวง ทวีปอเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย (ประเทศไทยมองเห็นได้ในคืนวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม)
14 ตุลาคม สุริยุปราคาบางส่วน เอเชียตะวันออก อะแลสกา และตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก
28 ตุลาคม จันทรุปราคาเต็มดวง ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา และตะวันตกของเอเชีย

ดูเพิ่ม