อุปราคาในปี 2548

มกราคม 2548 วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

พ.ศ. 2548 มีอุปราคาเกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง เป็นสุริยุปราคาและจันทรุปราคาอย่างละสองครั้ง ประเทศไทยสามารถมองเห็นจันทรุปราคาได้หนึ่งครั้ง รายละเอียดคร่าว ๆ มีดังนี้

อุปราคาในรอบปี 2548
วันที่ ปรากฏการณ์ รายละเอียดโดยย่อ
9 เมษายน สุริยุปราคาผสม

อุปราคาครั้งแรกของปี 2548 เป็นสุริยุปราคาผสม คือ พื้นที่บางส่วนเห็นเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง และส่วนที่เหลือเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวน แนวคราสเต็มดวงและวงแหวน ซึ่งเป็นเส้นทางแคบๆ ลากผ่านผิวโลกส่วนใหญ่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ที่กึ่งกลางเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนาน 46.7 วินาที ตอนต้นของแนวคราส (ใกล้กับนิวซีแลนด์) เห็นสุริยุปราคาวงแหวนนาน 20 วินาที ส่วนปลายของแนวคราสเห็นสุริยุปราคาวงแหวนนาน 25 วินาที

พื้นดินที่อยู่ในแนวคราสวงแหวน คือ ตอนใต้สุดของคอสตาริกา ปานามา และโคลัมเบีย (ตรงกับวันที่ 8 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น) บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วน ได้แก่ นิวซีแลนด์ บางส่วนของแอนตาร์กติกา ตอนใต้ของอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง แคริบเบียน อเมริกาใต้ยกเว้นตอนใต้และตะวันออก

24 เมษายน จันทรุปราคาเงามัว

มองเห็นได้ยาก

3 ตุลาคม สุริยุปราคาวงแหวน

แนวคราสวงแหวนเริ่มต้นในตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ลากผ่านคาบสมุทรไอบีเรีย คือ โปรตุเกสและสเปน (ผ่านกรุงมาดริด) ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แอลจีเรีย ตูนิเซีย ลิเบีย ชาด ซูดาน เคนยา และโซมาเลีย จากนั้นไปสิ้นสุดในมหาสมุทรอินเดีย กึ่งกลางของแนวเห็นสุริยุปราคาวงแหวนนาน 4 นาที 32 วินาที บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วน ได้แก่ ตะวันออกของกรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ ยุโรป แอฟริกายกเว้นตอนใต้สุด เอเชียตะวันตก และอินเดีย

17 ตุลาคม จันทรุปราคาบางส่วน

มองเห็นได้ในประเทศไทย บางส่วนของแอนตาร์กติกา ออสเตรเลีย ตอนกลางและทางตะวันออกของเอเชีย อเมริกาเหนือยกเว้นด้านตะวันออก และอเมริกากลาง

ดูเพิ่ม