ดาวยูเรนัสและเนปจูนในปี 2547

วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

ปีนี้ดาวยูเรนัสอยู่ในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำขณะที่ดาวเนปจูนยังคงอยู่ในกลุ่มดาวแพะทะเล แม้ว่าจะสามารถมองเห็นดาวยูเรนัสด้วยตาเปล่าได้ในท้องฟ้าที่มืดสนิท แต่จะมองเห็นได้ดีกว่าด้วยกล้องสองตาและกล้องโทรทรรศน์ โดยดาวยูเรนัสได้ผ่านตำแหน่งที่อยู่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ขณะมีโชติมาตร 5.7 สำหรับดาวเนปจูน ปีนี้อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ขณะมีโชติมาตร 7.8 ความสว่างของดาวยูเรนัสและเนปจูนในรอบปีแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง

ภาพทางขวาเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวยูเรนัสและเนปจูนในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำและกลุ่มดาวแพะทะเล ดาวที่จางที่สุดในแผนที่มีโชติมาตร 9.0 ตัวเลขที่กำกับตามเส้นทางหมายถึงเดือนในรอบปี เช่น 4=เดือนเมษายน, 5=เดือนพฤษภาคม,… เลข 13 หมายถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ขีดแต่ละขีดคือวันแรกของเดือน (ดัดแปลงจาก Observer's Handbook 2004)

ดูเพิ่ม