เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก

ปรับปรุง : 30 ธันวาคม 2561

ผลการคำนวณเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์ขึ้น และดวงจันทร์ตก ในกรุงเทพฯ และอำเภอเมืองของทุกจังหวัด เรียงตามลำดับตัวอักษร

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

ดูเพิ่ม