เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก

วรเชษฐ์ บุญปลอด ปรับปรุง : 26 ธันวาคม 2560

ผลการคำนวณเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์ขึ้น และดวงจันทร์ตก ในกรุงเทพฯ และอำเภอเมืองของทุกจังหวัด เรียงตามลำดับตัวอักษร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

ดูเพิ่ม