สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เสวนาดาราศาสตร์ "ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี พ.ศ. 2540 - 2560"

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ขอเชิญร่วมงาน เสวนาดาราศาสตร์ 

"ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี พ.ศ. 2540 – 2560”

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 16:30 น. – 21:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น อาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 


ยานอวกาศแคสซินี เป็นยานอวกาศที่มีความร่วมมือกันระหว่าง องค์การอวกาศนาซ่า (NASA) กับองค์การอวกาศยุโรป หรือ อีซ่า (ESA) เป็นโครงการสำรวจดาวเสาร์ วงแหวนดาวเสาร์ สนามแม่เหล็กดาวเสาร์ บรรยากาศดาวเสาร์ และสำรวจดวงจันทร์บริวารดาวเสาร์ ยานแคสซินีถูกส่งออกนอกโลกวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ยานแคสซินีมีชื่อเต็มว่า แคสซินี ไฮเกนส์ (Cassini Huygens) ยานแคสซินีเป็นยานโคจรและส่งข้อมูลถ่ายภาพมายังโลก ส่วนยานไฮเกนส์เป็นยานลูกที่ติดไปกับยานแคสซินี ภารกิจหลักถูกส่งลงไปสำรวจบนพื้นผิวดวงจันทร์ไททัน เป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดวงจันทร์ดาวเสาร์ ภารกิจของยานอวกาศแคสซินีผ่านมาแล้วเป็นเวลา 20 ปี ที่ยานอวกาศแคสซินีส่งข้อมูลมายังโลกมากมายเป็นประโยชน์มหาศาลที่เราไม่รู้อีกมาก โดยเฉพาะดวงจันทร์บริวาร ดวงที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตคือ ดวงจันทร์ไททัน และดวงจันทร์เอนเซลาดัส ที่เชื่อว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ทั้ง ดวง ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เป็นวันที่ทางนาซ่าได้กำหนดภารกิจสุดท้ายของยานอวกาศแคสซินีเข้าสู่ชั้นบรรยากาศดาวเสาร์เผาไหม้ทำลายตัวเอง ขอเชิญชวนร่วมงาน เสวนาดาราศาสตร์..ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี ที่ปฏิบัติภารกิจสำรวจ ส่งข้อมูลของดาวเสาร์ และดวงจันทร์ทั้ง ดวง ไททัน และ เอนเซลาดัส มายังโลกตลอดระยะเวลาถึง 20 ปี และในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นี้จะเป็นภารกิจสุดท้ายของยานอวกาศแคสซินี จะมีวิทยากรสมาคมดาราศาสตร์ไทยมาให้ข้อมูลการสำรวจดาวเสาร์ ตั้งแต่เริ่มภารกิจ และข้อมูลใหม่ๆจากยานอวกาศแคสซินี ชมการถ่ายทอดสดจาก NASA ที่จะถ่ายทอดเวลาสำคัญยานอวกาศแคสซินีทะยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์จนเผาไหม้ไปในที่สุด ช่วงค่ำร่วมกิจกรรมส่องดูวงแหวนดาวเสาร์ที่สวยงามผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่จะนำมาบริการให้ท่านได้ชมกัน หรือจะถ่ายภาพดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ได้นะครับ 

กำหนดการ


15:00 น. ลงทะเบียนร่วงานที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย 
16:30 น. นางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กล่าวเปิดงาน เสวนาดาราศาสตร์ ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี พ.ศ. 2540 2560 
16:50 น. เริ่มเสวนามีหัวข้อดังนี้ 
          ยานแคสซินี ไฮเกนส์ เริ่มภารกิจสำรวจดาวเสาร์
          ยานแคสซินีใช้เชื้อเพลิงอะไรในการเดินทางไปดาวเสาร์ 
          ภารกิจสำรวจดาวเสาร์ วงแหวนดาวเสาร์ ดวงจันทร์ไททัน ดวงจันทร์เอนเซลาดัส 
          ได้อะไรจากการสำรวจดาวเสาร์ของยานอวกาศแคสซินี ไฮเกนส์ 
          ทะลุทะลวงสู่ความตายผ่านช่องว่างระหว่างวงแหวนด้านในกับตัวดาวเสาร์ 
          ปิดฉากภารกิจสุดท้าย ยานอวกาศแคสซินี 
          ทำไมต้องให้พุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ 

17:30 น. – ชมการถ่ายทอดวินาทีสุดท้ายยานอวกาศแคสซินีพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศดาวเสาร์ผ่านการถ่ายทอดสดจาก NASA
18:55 น. เป็นเวลาที่ศูนย์ JPL จะ ได้รับสัญญาณมาจากยานอวกาศแคสซินีครั้งสุดท้ายก่อนถูกเผาไหม้ 19:00 น. เชิญร่วมกิจกรรมตามหาดาวเสาร์ ตั้งกล้องโทรทรรศน์ส่องดูวงแหวนดาวเสาร์ที่เอียงวงแหวนเข้าหาโลก สวยงาม หรือจะเก็บภาพถ่ายดาวเสาร์โดยถ่ายผ่านกล้องโทรทรรศน์ได้ ที่ลานสนามฟุตซอลข้างอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
21:00 น ปิดกิจกรรม 

วิทยากรร่วมเสวนา 

     อาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย 
     นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย 
     นายพรชัย รังษีธนะไพศาล กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย 
     นายสุพจน์  นิธินันท์  นักวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

หมายเหตุ :- ผู้ที่มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมงานเสวนาครั้งนี้ จะได้ของที่ระลึกเป็นแบบโมเดลดาวเสาร์ ท่าน/ ชุด ฟรี (มีจำนวนจำกัด) และมีการจับรางวัลพิเศษ ช่วงหลังการถ่ายทอดสดจาก NASA รางวัลคือ โมเดลแบบจำลองยานอวกาศแคสซินี ไฮเกนส์ (แบบจาก NASA) มีจำนวน รางวัล มอบให้กับผู้ที่อยู่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น 
:- กิจกรรมครั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ความความเหมาะสม และตามสภาพอากาศท้องฟ้าที่จะอำนวย 

กิจกรรมนี้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมดาราศาสตร์ไทย โทร 02 -3817409 -10 เว็บไซท์ http://thaiastro.nectec.or.th/ 
Facebook http://www.facebook.com/TheThaiAstronomicalSociety/ 
Facebook http://www.facebook.com/groups/thaiastro/ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (เอกมัย) โทร 02 3910544, 02 3920508, 02 3921773