สมาคมดาราศาสตร์ไทย

พิษโควิด-19

9 มี.ค. 2563
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ศูนย์วิจัยเอมส์ของนาซาเริ่มมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้านเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับการประชุมนักดาราศาสตร์ดาวเคราะห์ในฮูสตันก็ต้องยกเลิกไปเพราะพิษโควิด-19