สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เตรียมใช้ชื่อกลุ่มดาวเรียกสายพันธุ์โควิด

9 ส.ค. 2564
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
องค์การอนามัยโลกเสนอให้ใช้ชื่อกลุ่มดาวมาเรียกสายพันธุ์ของคอโรนาไวรัส 2019 (โควิด 19) ต่อหลังจากอักษรกรีกถูกใช้เรียกจนหมดแล้ว