สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ใครเป็นคนแรกที่กล่าวว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล?

เป็นแนวคิดของ นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส พระและนักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ มีชีวิตอยู่ในช่วงปี 1473-1543 มีผลงานสำคัญได้แก่หนังสือเรื่อง De revolutionibus orbium coelestium ซี่งกว่าจะได้ตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีการค้นพบบันทึกโบราณของจีนที่บันทึกว่าชาวจีนค้นพบเรื่องนี้มาก่อนโคเพอร์นิคัสหลายร้อยปีทีเดียว


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ