สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวฤกษ์มีอายุขัยเท่าใด?

อายุขัยของดาวฤกษ์แต่ละดวงต่างกันมากขึ้นกับมวลเป็นสำคัญ ดาวที่หนักจะอายุสั้นกว่าดาวที่เบา ดวงอาทิตย์ของเรามีอายุขัยประมาณ 10,000 ล้านปี ดาวที่หนักกว่าดวงอาทิตย์ 10-50 เท่า จะมีอายุไม่กี่ร้อยล้านปีเท่านั้น ส่วนดาวฤกษ์ที่มีมวลประมาณหนึ่งในสิบของดวงอาทิตย์อาจมีอายุได้นานถึงหลายแสนล้านปีทีเดียว


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ