สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ในปี 2543-2544 นี้ จะเกิดปฏิกิริยาบนดวงอาทิตย์รุนแรงกว่าปกติจริงหรือ?

จริง บนดวงอาทิตย์จะมีปฏิกิริยาตลอดเวลา และจะมีความรุนแรงมากและน้อยสลับกันไปเป็นวัฏจักร คาบละประมาณ 11 ปี ซึ่งในช่วงปี 2543-2544 นี้จะเป็นช่วงที่มีปฏิกิริยาสูงที่สุดในรอบ 11 ปี


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ