สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

จะใช้ฟิลเตอร์ไฮโดรเจน-อัลฟามาถ่ายดวงอาทิตย์เพื่อลบภาพของเมฆได้หรือไม่?

ไม่ได้ ไฮโดรเจน-อัลฟามีความยาวคลื่น 6562 อังสตรอม และเมฆก็มีแสงในย่านนี้เหมือนกัน ดังนั้นภาพดวงอาทิตย์ที่ถ่ายโดยใช้ฟิลเตอร์ไฮโดรเจน-อัลฟาก็มีภาพของเมฆเหมือนกัน


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ