สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

อยากทราบจำนวนจุดดำบนดวงอาทิตย์ในขณะนี้ ต้องดูที่ไหน?

ลองดูที่ http://www.sunspotnumber.com หรือ http://www.spaceweather.com


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ