สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

เมื่อดาวเคราะห์มาเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดต่อโลกบ้าง?

ตามตำแหน่งวงโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบัน ดาวเคราะห์แต่ละดวงอยู่ห่างกันมาก แรงดึงดูดและแรงน้ำขึ้นลง (แรงที่เกิดจากความแตกต่างของแรงดึงดูด) จากดาวเคราะห์ดวงอื่นที่กระทำต่อโลกมีค่าต่ำมากจนเกือบจะเป็นศูนย์ ดังนั้นไม่ว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจะเรียงกันอย่างไร เป็นเส้นตรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม กากบาท ฯลฯ ก็จะไม่ส่งผลเสียใดต่อโลกเลยแม้แต่น้อย


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ