สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวชาละวันมีมวลเท่าใด?

ดาวชาละวันมีมวลใกล้เคียงดวงอาทิตย์ อาจมากกว่าเล็กน้อย


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ