สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวชาละวันมีดาวเคราะห์คล้ายโลกหรือไม่?

เทคโนโลยีปัจจุบัน การค้นหาดาวเคราะห์หินแบบโลกในระบบสุริยะอื่น จำเป็นต้องตรวจหาโดยการสำรวจปรากฏการณ์ผ่านหน้า ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์โคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์ แล้วสังเกตความสว่างของดาวฤกษ์ที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อดาวเคราะห์บังแสงดาว เทคนิคนี้มีข้อดีที่มีความไวมาก ตรวจวัดได้แม้แต่ขนาดของดาวเคราะห์ แต่มีข้อจำกัด เพราะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ระนาบการโคจรของดาวเคราะห์อยู่ในแนวสายตาของโลกเท่านั้น แต่ระบบสุริยะของดาวชาละวันไม่เป็นเช่นนั้น นักดาราศาสตร์ตรวจหาดาวเคราะห์ของดาวชาละวันโดยวัดการเลื่อนของสเปกตรัม ซึ่งวิธีนี้ไม่ไวพอจะตรวจหาดาวเคราะห์หินแบบโลกได้แม้จะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น จึงบอกได้เพียงว่า เป็นไปได้ที่จะมีดาวเคราะห์หินคล้ายโลก แต่จะพบหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ