สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวฤกษ์มีอุณหภูมิเท่าใด?

ดาวฤกษ์นั้นเป็นลูกไฟขนาดยักษ์ย่อมร้อนมากเป็นธรรมดา ดาวฤกษ์ที่ร้อนที่สุดอาจร้อนถึง 50,000 เคลวิน ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์ขนาดปานกลางมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 เคลวิน ดาวฤกษ์ที่ร้อนน้อยที่สุดมีอุณหภูมิเพียงพันกว่าเคลวินเท่านั้น ยังมีวัตถุที่ร้อนกว่านั้นอีกเช่น ดาวแคระขาวและดาวนิวตรอนในช่วงที่กลายสภาพใหม่ ๆ อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 200,000 เคลวิน และหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีก็จะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเหลือประมาณ 50,000 เคลวิน อุณหภูมิทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นอุณหภูมิที่ผิวดาวทั้งสิ้น ถ้าเป็นอุณหภูมิที่ใจกลางดาวนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะร้อนหลายล้านเคลวิน!


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ